Extraordinary Poetry Impro Contest

Què és, l’EPIC?

En realitat, l’EPIC és l’Extraordinary Poetry Impro Contest, és a dir, un concurs de poesia improvisada molt bèstia. I és molt bèstia perquè ho farem dalt d’un ring, com si fos un combat de boxa i fent, un poetry slam en català i per parelles.

Primer de tot, és important explicar com funciona. L’EPIC és un concurs de poesia improvisada i en directe, on les participants hauran de recitar i improvisar per parelles i contra una altra parella. Des de l’organització els donarem unes normes, i un tema sobre el qual versar, però no els limitarem mètricament. Aquí el vers és lliure, la rima també, només han de recitar durant un minut com a mínim i com a màxim tres. A més, la organització és benevolent i els jutges també i els deixarem entre 5 i 10 minuts per preparar-se cada ronda.

Perquè això funciona, exactament, com un combat de boxa. L’objectiu de les parelles participants ha de ser noquejar la parella contrària amb les paraules. Ronda a ronda, tema a tema, anirem deixant fora de combat les parelles participants fins arribar al final, on la parella vencedora s’endurà el reconeixement i el premi. Això sí, per cada ronda hi haurà premis preparats, per donar oportunitats a tothom.

Això funciona per parelles, parelles que s’han d’inscriure amb una mica de temps i que poden buscar-se els espàrrings que vulguin i hauràn de demostrar com de en forma tenen les llengües. Perquè en el fons, dos no es barallen si un no vol, i això va de repartir hòsties no violentes, però a cabassos i fins a deixar als contrincants K.O.